Skip to main content

Op 1 maart is Fedor Kwerreveld bij Perfact gestart als Business Development Manager. In deze korte tijd heeft hij, op gepaste afstand, al veel inspirerende en enthousiaste collega’s ontmoet. Graag stelt hij zich uitgebreider voor en legt hij uit waar hij zich bij Perfact op gaat richten.

“Mijn eerste indruk is erg positief, er is veel enthousiasme en gedrevenheid bij de collega’s die ik al heb ontmoet.

Als Business Development Manager zal ik me gaan richten op het “vermarkten” van het totaalpakket aan diensten van Perfact. Perfact heeft vele specialismes, zoals: Lean Six Sigma, Industrie 4.0, projectmanagement, coaching, interim-management, turnaround management en safety management. Onderscheidend van Perfact is, dat we niet enkel de som der delen bekijken, maar tevens de integratie van deze delen, zodat er nog meer synergie behaald kan worden. Door haar specialistische deskundigheid kunnen we organisaties helpen met verdere optimalisatie trajecten waarbij we analyseren, optimaliseren en implementeren.

Ik tracht mijn werkervaring te gebruiken om de vertaalslag te maken van het dienstaanbod van Perfact naar de markt. Ik kan hierbij dankbaar gebruiken van mijn opgedane kennis en werkervaring. Bij mijn vorige werkgever was ik landelijk verantwoordelijk voor respectievelijk Sales & Marketing en uitbreiden van zakelijke relaties bij grotere (inter)nationale organisaties. In die hoedanigheid had ik ook te maken met veranderende behoefte vanuit de markt en het aanbieden van specialistische deskundigheid. Deze deskundigheid zat met name in het veiligheidsvraagstuk.

Het dienstaanbod van Perfact is groter, maar er zijn ook vele parallellen waarneembaar. Het optimaliseren van de bedrijfsvoering van organisaties door middel van onze integrale benadering van Kennis, Mens en Techniek vormt veelal de toegevoegde waarde voor organisaties. Hoewel de wereld van de meeste opdrachtgevers van Perfact bestaat uit protocollen en methodieken, passen de consultants van Perfact hun kennis en ervaring out-of-the-box toe. Het valt op dat het geen meebewegende adviseurs zijn, maar consultants met toegevoegde waarde, zij brengen hun eigen wijsheid in. Daarbij maken zij het verschil door altijd te zoeken naar de vraag achter de vraag en realiseren oplossingen voor de lange termijn.

Kortom een inspirerende omgeving met een mooie energie van positief kritische mensen waarbij ik me als de spreekwoordelijke vis-in-het-water voel”.