Skip to main content

Business

Projects, Maintenance & Turnarounds

Of jullie organisatie nou te maken heeft met een kleine, locatiespecifiek project of een implementatie met een wereldwijd, bedrijfsbreed bereik – Perfact kan als ervaren projectmanagementpartner organisaties helpen het project binnen de planning en het budget te houden. Onze werkwijze zorgt ervoor dat het doel van het project of de turnaround niet uit het oog wordt verloren en eventueel op tijd wordt bijgestuurd.

Reliability & Maintenance engineering

Perfact levert met Reliability & Maintenance Engineering een verbetering aan de prestaties van een asset, fabriek en de bijbehorende organisatie. We maximaliseren het vermogen van een systeem of onderdeel om gedurende een bepaalde periode een bepaalde functionaliteit te leveren. Daarnaast beheersen we de risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid en omgeving. Op deze manier houden we de levensduur van alle middelen goed inzichtelijk en kunnen we op basis daarvan goed doordachte besluiten nemen voor de toekomst.  

Turnaroundmanagement

Een turnaround, (TA) of (TAR), is een extreem kapitaalintensieve interventie in een fabriek of raffinaderij waarbij een sectie of een volledige installatie uit bedrijf genomen wordt voor inspectie en onderhoud. Turnarounds die niet volgens planning opgeleverd worden brengen serieuze gevolgen met zich mee. Variërend van financiële impact tot een verhoogd veiligheidsrisico. Perfact ondersteunt haar opdrachtgevers bij het creëren van een Turnaround strategie die passend is bij hun bedrijfsvoering en confrom wet- en regelgeving. 

Meer over TA's

Planning & Scheduling

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit wordt nogmaals benadrukt tijdens de voorbereiding van grote projecten en turnarounds. Het beperken van afwijkingen en onzekerheden tijdens de uitvoering en het optimaal indelen van project c.q. Turnaroundwerkzaamheden verhogen het rendement voor onze opdrachtgevers.  

Onze werkvoorbereiders en schedulers zorgen voor een voorbereiding waarin alle benodigde mensen, middelen en methoden op het juiste moment, op de juiste plaats aanwezig zijn en conform de geldende wet- en regelgeving op o.a. het gebied van veiligheid weten welke werkzaamheden ze moeten uitvoeren.  Tijdens de voorbereidende fase is onze voorbereidingscoördinator de spin in het web die eveneens zorgdraagt voor de communicatie met andere afdelingen en functionarissen, zowel intern Perfact, bij onze opdrachtgever of onze leveranciers. 

Procurement

Optimale procurement afdelingen leveren een wezenlijke bijdrage aan de efficiëntie en effectiviteit van core-processen. Waar procurement in het verleden gezien werd als serviceorganisatie is het nu een onlosmakelijk onderdeel in de keten van waarde creatie. Door de toenemende druk om kosten te besparen, bedrijfsgroei te faciliteren en beter te presteren dan de concurrentie, stemmen we samen met onze opdrachtgevers hun inkoopdoelstellingen af op de algemene strategische bedrijfsagenda.  

We zien dat de aandacht verschuift van kostenreductie naar het behalen van bedrijfsresultaten. Hierdoor werkt Perfact niet alleen aan het realiseren van traditionele inkoop op operationeel, tactisch en strategisch vlak, maar denken wij ook mee in risicomanagement, werkkapitaal optimalisatie, en het maximaal gebruik maken van synergiën tussen de diverse interne en externe klanten om een succesvolle werkomgeving te creëren. 

Advanced Analytics

Bij Business Intelligence (BI) staan twee kernwoorden centraal: data-analyse en bedrijfsinformatie. Bedrijven die gebruik maken van business intelligence, analyseren grote hoeveelheden ‘ruwe’ data, met als doel daarmee waardevolle informatie te verkrijgen voor het maken van strategische en operationele bedrijfsbeslissingen.

Project, Program and Portfolio management

Project, programma- en portfolio management is de toepassing van methoden, procedures, technieken en competenties om de vereiste doelstellingen op een planmatige en beheerste manier aan de stakeholders te leveren en het sturen en managen van de processen die de doelstellingen effectief en efficiënt realiseren. Management hiervan door Perfact zorgt dat de kans op het behalen van de gewenste resultaten vergroot wordt.  

Onze projectmanagers, experts en hun teamleden, waarvan de meesten ook PMI-PMP, CAPM, SP en/of ACP gecertificeerd zijn, oefenen hun werk uit in overeenstemming met de PMI-normen en best practices. Deze hoogwaardige project management frameworks gecombineerd met onze Cardiff University geaccrediteerde lean six sigma aanpak, stelt ons in staat het verschil te maken voor onze klanten in hun uitdaging om een groot werkpakket te optimaliseren en/of te realiseren. Van strategisch advies tot operationele implementatie. 

Perfact Project Management

Human Resources & Detachering

We zoeken altijd de beste oplossing voor onze opdrachtgevers. Op het moment dat een organisatie nét dat ene stukje kennis mist, zoeken we door middel van detachering het missende puzzelstukje. Dat doen we door professionals met ruime ervaring in verschillende vakgebieden tijdelijk in te zetten op projecten en opdrachten  

Laten we samen het verschil maken!

Fred Hut  |  Regiomanager

Case13 juni 2024

Lean Assessment: de eerste stap naar continue verbeteren

Voor veel organisaties is het een herkenbaar gegeven: er zijn zoveel handmatige oplossingen, afwijkende workflows en extra systemen in het leven geroepen dat het proces er niet efficiënter maar juist...
Case12 december 2023
Succesvolle turnaround bespreken

Hoe sterke consultancy leidt naar een succesvolle turnaround

Dit project was er een met de hoofdletter P. De P van project, maar ook van Perfact – tijdens deze succesvolle turnaround voor het concern INEOS Phenol Belgium kwamen onze...