Skip to main content

Dit project was er een met de hoofdletter P. De P van project, maar ook van Perfact – tijdens deze succesvolle turnaround voor het concern INEOS Phenol Belgium kwamen onze expertise namelijk heel duidelijk naar voren.

Turnaroundmanagement, Perfact is er groot mee geworden. We kunnen wel stellen dat we ondertussen zijn uitgegroeid tot expert op dit gebied. In eerste instantie benaderde onze opdrachtgever INEOS Phenol ons om een analyse te maken van een eerdere onderhoudsstop die zij hadden doorgevoerd. Ze hadden behoefte aan een andere aanpak. Door middel van consultancy hebben we samen gekeken wat er bij de volgende turnarounds anders kon.

“We hebben eerst een analyse gedaan van de situatie zoals die op dat moment was – een soort status quo inventarisatie”, aldus Pascal van Bun, projectmanager binnen Perfact en betrokken bij dit project. “Vervolgens hebben we uitgewerkt wat de gewenste situatie zou zijn en gekeken waar dan de gaten zaten, en welke afgewogen keuzes er gemaakt moesten worden om het verloop van het project te verbeteren. Met het uiteindelijke doel om de turnaround zo effectief en efficiënt te laten verlopen”, gaat Pascal verder.

Één projectteam, samen een succesvolle turnaround realiseren

Toen de huidige situatie duidelijk was heeft INEOS haar vertrouwen uitgesproken om ook de voorbereiding van de TA door een geïntegreerd team van Perfact te laten uitvoeren, onder toeziend oog van het turnaroundmanagement van INEOS zelf. Tijdens een turnaround komen verschillende disciplines bij elkaar, zoals scoping, werkvoorbereiding en scheduling. Het mooie aan dit project was dat we de gehele voorbereiding konden uitvoeren met een mix Perfact en INEOS collega’s. “De kracht van dit project zat hem dan ook in de expertise en kennis met betrekking tot turnarounds vanuit Perfact, gecombineerd met de site-kennis van INEOS. Door deze combinatie kwamen we uit op de juiste mix van nieuwe methodologieën en inzichten”, aldus TA Manager van INEOS. Zo’n dergelijke constructie kent alleen maar voordelen, daarom werken we binnen Perfact vaker op deze manier.

Werkvoorbereiding

In aanloop naar de uitvoering stelt de Scope Lead een eenduidige scope op waarin alles in kaart is gebracht. “Van belang is om niet exorbitant af te wijken van de basis scope, zodat de turnaround nog steeds beheersbaar verloopt. Daarom is een eenduidige en allesomvattende scope super belangrijk”, geeft Pascal aan.

In deze fase gaan de werkvoorbereiders aan de slag door de situatie ter plekke te bekijken, zodat ze over de benodigde informatie beschikken en de beschreven werkzaamheden op de meest efficiënte, veilige en milieuvriendelijkste manier kunnen worden uitgevoerd. Tegelijkertijd gaat een Scheduler aan de slag om op een effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen, met de daarvoor benodigde tijd, middelen en acties verwerkt in de planning. Deze worden vervolgens doelmatig georganiseerd om de gestelde doelen te bereiken.

Supervisie

Uiteraard komt er altijd nog veel meer bij kijken dan alleen scoping, werkvoorbereiding en scheduling. Zo zijn er aan elke turnaround risico’s verbonden; het is van groot belang om de mogelijke risico’s vroegtijdig te herkennen en gepaste maatregelen te nemen. Zo wordt het verloop van het project niet negatief  beïnvloed en ligt de turnaround niet onnodig lang stil. “Deze analyse voeren we binnen het projectteam uiteraard ook uit”, geeft Pascal aan.

Als de onderhoudsstop eindelijk van start gaat, zijn wij altijd nog ter plaatse betrokken. Het is niet zo dat wij onze handen van het project aftrekken zodra de stop van start gaat. We blijven supervisie houden op de onderdelen waar wij in de voorbereiding verantwoordelijk voor zijn geweest, zodat we kunnen bijsturen waar nodig.

“Nauwkeurigheid is in zo’n planning altijd van belang, maar ook met z’n allen weten waar je aan toe bent, de welbekende neuzen dezelfde richting op. Ik denk dat deze succesvolle turnaround, een mooie illustratie weergeeft van de vele turnaround-projecten die we binnen Perfact uitvoeren, waar we in samenwerking met de opdrachtgever, teamwork afleveren en waar we hebben kunnen laten zien dat we turnaround-projecten efficiënt en effectief kunnen laten verlopen”, eindigt Pascal.