Skip to main content

Wie “wij” zijn

Wij als Perfact Group realiseren, naast advies en implementatie m.b.t. processen, trainingen & coaching van professionals, ook de optimalisatie bij productiebedrijven met de focus op techniek, organisatie en processen. Ten slotte werven en selecteren wij hoger opgeleide technische specialisten voor tijdelijke of permanente plaatsingen. Wij bieden op elke vraag een kwalitatief antwoord.

Deze privacyverklaring gaat over alle gegevensverwerkingen – die naar u als persoon kunnen leiden – binnen onze kantoren:

Ons hoofdkantoor in Nederland:
RB group B.V. (KvK 14081560), handelende onder de naam Perfact Group, gevestigd en kantoorhoudende te 6151 GC Munstergeleen (Nederland) aan de Abshoven 33.

Onze kantoren in België:
Perfact Belgium BvBa., gevestigd en kantoorhoudende te 2060 Antwerpen (België), aan de Viaduct Dam 132.

Ons kantoor in Duitsland:
Perfact Deutschland GmbH., gevestigd en kantoorhoudende te 41516 Grevenbroich (Duitsland), aan de Friedrich-Bergius-Str. 10.

U kunt ons bereiken via de contactgegevens onder het kopje: “Wij zijn als volgt te bereiken”, onderaan in deze privacyverklaring.


Uw privacy 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Om die reden verzoeken wij u deze Privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

Wij hebben geprobeerd deze verklaring op een zo eenvoudige en begrijpelijke wijze te schrijven, zodat wij u kunnen helpen te begrijpen: wie wij zijn, welke persoonsgegevens wij kunnen verwerken, in welke gevallen wij uw gegevens kunnen verwerken (doeleinden en grondslagen) en wat uw rechten zijn bij de verwerking van persoonsgegevens.

Houd u er rekening mee dat persoonsgegevens alle informatie, details of kenmerken kunnen bevatten, die direct of indirect tot identificeerbare personen kunnen leiden.

Wij beschikken over de volgende website: https://perfact-group.com. Op deze website en al onze diensten is de privacywetgeving (AVG/ GDPR) van toepassing. Zodra wij met uw persoonsgegevens te maken krijgen, dan gaan wij daar met respect mee om.

In onze praktijk krijgen wij ook met persoonsgegevens te maken. Wij dienen er dan ook op toe te zien dat uw privacyrechten niet worden geschonden. In deze privacyverklaring laten wij u dan ook weten welke gegevens wij verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring en onze diensten verbeteren, zodat u precies weet hoe wij werken.

Dit privacybeleid is op al onze diensten van toepassing. Door gebruik te maken van onze diensten en door gebruik te maken van onze website, geeft u aan van deze privacyverklaring kennis te hebben genomen en deze te accepteren.


Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht als verschaffer van uw persoonsgegevens om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de website van de AP.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten via onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) Dhr. E. de Jager. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) bereiken via het volgende e-mailadres: edwindejager@perfact-group.com.


Welke gegevens kunnen wij verwerken?

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken via uw bezoek op onze website, e-mails/brieven die u naar ons stuurt en/of gegevens die u fysiek in een van onze kantoren verstrekt en/of wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om u een dienst te verlenen:

 • Personalia, bijvoorbeeld: voornamen, voorletters, achternaam, adres, woonplaats, e-mailadres en/of een telefoonnummer;
 • Geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, geboorteland en nationaliteit (en moedertaal en/of tweede taal);
 • Orderdata (omschrijving, kenmerken en prijs van afgenomen diensten);
 • Eventueel Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • Eventueel BTW nummer;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.
 • Functie, aard dienstverband, datum indiensttreding en/of in combinatie met datum uitdiensttreding;
 • Bedrijfsgegevens en contactgegevens van werkgevers (in de hoedanigheid van opdrachtgevers) van één van onze hiervoor genoemde vestigingen;
 • Gegevens van oude werkgevers;
 • Gegevens die aangemerkt moeten worden als referentiegegevens van oude werkgevers en/of collega’s van werkgevers;
 • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van een eventuele coach;
 • Alle gegevens die verzameld mogen worden en aan het personeelsdossier toegevoegd mogen worden, zoals verslagen van functioneringsgesprekken, de beoordeling van cursussen/workshops in het kader van een eventueel opleidingsprogramma en persoonlijk ontwikkelplan, onder leiding van een coach, en als onderdeel van de arbeidsovereenkomst;
 • URL LinkedIN pagina en URL Facebookpagina;
 • Interactiegegevens (verkregen via bijvoorbeeld een via social media, via whatsapp, of ander middel);
 • Financiële gegevens, voor het factureren van diensten.
 • Het ID-bewijs, deze mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of u mag werken in Nederland. Gaat u niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.
 • Op het moment dat u voor Perfact Group kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens;
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Personeelsnummer;
 • Financiële gegevens voor het uitkeren van verloningen en het afdragen van belastingen en verzekeringspremies als werkgever;

Indien u via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Alle gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning).

Ten aanzien van onze website, verzamelen we na uw bezoek aan onze website, automatisch alleen:

 • E-mailadres, wachtwoord ten behoeve van de toegang en het gebruik van ons Intranet;
 • IP-adres;
 • Cookies

Alle gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van een derde partij, Emango ICT Solutions BV te Schinnen.


Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Gegevens zoals uw geslacht vragen we op om met u te communiceren, gegevens over leeftijd om u in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).

Perfact Group legt verder uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met deze overige bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Perfact Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Om meer te weten te komen over de specifieke cookies die we gebruiken, raadpleeg dan onze uitgebreide lijst van cookies die wij hanteren.

In deze privacyverklaring geven wij een algemene toelichting over de cookies die wij verzamelen.

Cookies algemeen

Ten aanzien van onze website verzamelen wij gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

Via cookies of via vergelijkbare technologieën (hierna voor het gemak “cookies” genoemd) wordt informatie opgeslagen en/of gelezen. Dit wordt gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • Te voorkomen dat u dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt (en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren). Deze cookie zijn niet verbonden aan een profiel van u.
 • Bij te houden welke pagina’s u bezoekt (tracking cookies), om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn voor het opslaan van gebruikersgegevens en het verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de website.

Analytische cookies

Wij gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

U kunt Google Analytics cookies collectief uitzetten via deze link.

Tracking cookies

Wij maken gebruik van zogenoemde tracking cookies. Hiervoor gebruiken wij Google Adwords. Hiermee worden enkel relevante advertenties voor u geselecteerd en getoond. De selectie vindt plaats op basis van de door u eerder geselecteerde en geraadpleegde websites. De selectie wordt niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. Wel dient u hiervoor expliciet uw toestemming te geven.

In- en uitschakelen cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

​Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.


Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wanneer kunnen wij uw gegevens verwerken?

Wij verwerken uw gegevens:

 • Wanneer u bezoeker bent van onze website;
 • Wanneer u aangegeven heeft, gebruik te willen maken van één van onze diensten,
 • Wanneer wij onze diensten leveren en wanneer wij onze diensten factureren;
 • Wanneer u telefonisch of schriftelijk (en/of e-mail) met onze organisatie communiceert en u expliciet aangeeft een vervolg op het contact wenst te zien;
 • Wanneer u in dienst treedt of een samenwerkingsverband met onze organisatie aangaat;
 • Wanneer u als betrokkene rechtstreeks gegevens aan ons verstrekt;
 • Wanneer u gegevens over anderen rechtstreeks aan ons verstrekt;
 • Wanneer wij persoonsgegevens via (bevoegde) derden ontvangen.

Persoonsgegevens die u als betrokkene rechtstreeks aan ons verstrekt

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

 • Persoonsgegevens die u zelf verstrekt door onze website te bezoeken, via e-mail of een brief, bijvoorbeeld omdat u solliciteert naar een bepaalde vacature of omdat u een dienst afneemt bij ons;
 • Een account aanmaakt op ons Intranet;
 • Inschrijving en/of een overeenkomst met ons aangaat op een van onze kantoren;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u bij ons op gesprek komt als potentiële werkgever voor werkzoekenden of als werkzoekende zelf;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van (o.m.) correspondentie, feedback, geschillenbeslechting, tevredenheidsonderzoek e.d.

Persoonsgegevens over anderen die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Het kan voorkomen dat u de persoonsgegevens van andere personen met ons deelt, bijvoorbeeld adres- of contactgegevens. Wij attenderen u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn gegaan met de verstrekking van hun persoonsgegevens.


Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen

Wij kunnen persoonsgegevens via derden ontvangen. Denk hierbij aan instanties met een wettelijke bevoegdheid (UWV, Belastingdienst, Politie of Justitie) en:

 • Gegevens van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen wij u benaderen of u interesse hebt om u bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om rekening te houden met uw wens niet door ons benaderd te worden;
 • Indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door u opgegeven referentie contactpersonen;
 • Als klanten, waar u bent aangeboden of waar u werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over u met ons delen of die u aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;
 • Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze u informeert en verwijst naar onze privacyverklaring.

Grondslagen

De wet bevat een opsomming van grondslagen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij beroepen ons op drie van deze grondslagen. Per grondslag geven wij een korte toelichting:

 • Uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u, met onze opdrachtgever of met uw werkgever hebben gesloten.
 • Gerechtvaardigd belang. Dit belang dient de commerciële belangen van onze organisaties. De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om een de eigen zakelijke belangen redelijk te kunnen behartigen. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan om het informeren van opdrachtgevers over nieuwe diensten en activiteiten, of om belangen in een procedure te verdedigen.
 • Toestemming. Wij mogen met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde marketingactiviteiten. U kunt uw toestemming natuurlijk altijd intrekken. In deze privacyverklaring, onder het kopje ‘Uw rechten’ en dan in de opsomming onder “Toestemming intrekken”, leest u hoe u uw toestemming op een enig moment kunt intrekken.

Doeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Voor het aangaan, uitvoeren en/of beëindigen van verschillende overeenkomsten die binnen de bedrijfsvoering van één van onze vestigingen passen;
 • Om een zakelijke relatie te onderhouden;
 • U aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter af te stemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, eventueel nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u, u daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);
 • U voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid-en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien u deze op vrijwillige basis aan ons hebt verstrekt, of hebt laten verstrekken; u zo goed mogelijk volgens uw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever in te plannen;
 • Voor het voeren van personeelsdossiers, voor zover dit op een wettelijke grondslag berust of een schriftelijke overeenkomst is aangegaan, en enkel de gegevens worden verzameld die strikt noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst en/of voor de nakoming van wettelijke plichten als werknemer of werkgever;
 • Om u en/of uw collega’s toegang te verstrekken tot ons Intranet en het accountbeheer in te regelen;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • De benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn;
 • Een opdracht voor afname van een van onze diensten bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen;
 • Uw loopbaan te begeleiden en je te helpen bij outplacement;
 • Voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. Voor het informeren van het management en het (doen) verzorgen van (interne) audits, wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van anonieme gegevens en worden enkel persoonsgegevens gebruikt wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het doeleinde (bijvoorbeeld voor het afhandelen van een klacht).
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.;
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 • Om u te informeren over de (na)zorg verbonden aan de afgenomen dienst(en);
 • Om met u te communiceren en uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, via berichten per fysieke post of via telefonische berichtgevingen;
 • Persoonsgegevens van werknemers en/of personen met wie een samenwerkingsverband is aangegaan, worden gearchiveerd in verband met wettelijke bewaarplichten en voor het verstrekken van persoonsgegevens op grond van een wettelijke bevoegdheid;
 • Persoonsgegevens of kenmerken hiervan kunnen worden verwerkt voor statistische doeleinden, alsmede om de kwaliteit van de dienstverlening, van processen en van systemen te onderzoeken en te verbeteren.
 • Wij maken geen gebruik van profilering en/of andere geautomatiseerde besluitvorming.

Ten aanzien van onze website verwerken wij uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 • Het op uw verzoek verstrekken van vacaturegegevens;
 • Het op uw verzoek vinden van potentiele werkgevers of opdrachtgevers en het verspreiden van uw cv onder potentiele werkgevers of opdrachtgevers;
 • Het verlenen van toegang tot onze website;
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website;
 • Het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn.

Wij verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven worden beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen of omdat wij dit op grond van de wet mogen doen.


Bewaartermijnen
                                                                                  

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en een doeleinde wordt gediend. Daarbovenop geldt dat wij uw persoonsgegevens in geen geval langer zullen bewaren dan wettelijk is toegestaan.

Op het moment dat een bewaartermijn verstrijkt, zullen uw persoonsgegevens en, in ieder geval, alle identificerende kenmerken, worden verwijderd.

Wij hebben in ons bewaartermijnenbeleid per soort persoonsgegeven de (uiterlijke) bewaartermijn bepaald en wij streven ernaar om dit beleid consequent uit te voeren. Mocht er sprake zijn van een wettelijke bewaarplicht en een daaraan gekoppeld bewaartermijn, die de door ons geformuleerde (uiterlijke) bewaartermijn overstijgt, dan gaan de wettelijke bewaartermijnen voor.

Hierna lichten wij kort de meest relevante bewaartermijnen toe.

 • Wanneer u telefonisch of schriftelijk met onze organisatie communiceert en u expliciet aangeeft een vervolg op het contact wenst te zien. U geeft aan dat u teruggebeld of gemaild wenst te worden. Zodra een verzoek is afgehandeld, worden persoonsgegevens nog voor de duur van een jaar bewaard, zodat bedrijfsbelangen binnen een dergelijke termijn beschermd kunnen blijven en eventuele aansprakelijkheden bestreden kunnen worden.
 • Persoonsgegevens uit arbeidsovereenkomsten, bewaren wij in beginsel niet langer dan twee jaren nadat het dienstverband met de betreffende medewerker is beëindigd. Dit is anders indien deze persoonsgegevens van fiscaal belang* zijn of indien aan het einde van deze termijn sprake is van een lopend geschil/vordering/claim/nog lopende verjaringstermijn(en) van vorderingen voortvloeiende uit een overeenkomst. De van belang zijnde gegevens zullen alsdan (langer) worden bewaard tot het moment van afwikkeling of verloop van geschil/vordering/claim/lopende verjaringstermijn.
 • Persoonsgegevens die wij verzamelen van ZZP’ers (zelfstandigen) in het kader van een overeenkomst van opdracht, bewaren wij in beginsel niet langer dan twee jaren nadat de overeenkomst van opdracht met de betreffende ZZP’er is beëindigd. Dit is anders indien deze persoonsgegevens van fiscaal belang* zijn of indien aan het einde van deze termijn sprake is van een lopend geschil/vordering/claim/nog lopende verjaringstermijnen van vorderingen voortvloeiende uit verbintenissen. De van belang zijnde gegevens zullen alsdan (langer) worden bewaard tot het moment van afwikkeling of verloop van geschil/vordering/claim/lopende verjaringstermijn.
 • Persoonsgegevens op bijvoorbeeld facturen, loonstroken, een arbeidscontract en andere documenten uit onze administratie die van fiscaal belang zijn, bewaren wij ten minste zeven jaren vanaf het eerste boekjaar ná het einde van het boekjaar waarin de factuur is voldaan.
 • Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven in uw account op Intranet of bij uw contactpersoon. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door ons. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor ons onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Veranderingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website en onze dienstverlening in onze fysieke kantoren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website en dienstverlening in onze kantoren, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen op onze website. Als we de privacyverklaring wezenlijk wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt.


Delen met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met de wet. Perfact Group kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • Al onze vestigingen welke deel uitmaken van Perfact Group;
 • Onderaannemers en leveranciers ofwel opdrachtgevers die namens Perfact Group diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en ook uw gegevens verwerken (de verwerkers). Deze verwerkers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met deze verwerkers af zodat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder bijvoorbeeld test-,opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants etc.);
 • In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en tekenen hiervoor een geheimhoudingsverklaring;
 • Derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met het overdragen van uw gegevens;
 • Uw pensioenfonds, indien van toepassing;
 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of  gerechtigd zijn.
 • Voor zover dit strikt noodzakelijk is aan het UWV. Dit doen wij uitsluitend op basis van een plicht die voortvloeit uit de Wet verbetering poortwachter en/of andere wettelijke voorschriften.
 • Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie gedeeld zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Uw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen onze uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.
Heeft u tips of opmerkingen? Laat het dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met Perfact Group opnemen via info@perfact-group.com.

Hieronder beschrijven wij uw rechten:

 • Recht in te zien/corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om al uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering en/of toestemming intrekken voor gebruik van uw persoonsgegevens, sturen naar info@perfact-group.com, Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één kalendermaand, op uw verzoek reageren. Indien wij deze termijn van één kalendermaand niet halen, zullen wij binnen dezelfde maand de reden van vertraging aan u melden. Wij mogen onze reactietermijn met twee kalendermaanden verlengen, mits wij dit kunnen onderbouwen op grond van complexiteit van uw verzoek(en) en/of het aantal verzoeken van u. Wij weigeren enkel een verzoek tot inzien, correctie of verwijdering bij hoge uitzondering: indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Een verzoek is kennelijk ongegrond indien niet is voldaan aan de randvoorwaarden voor een verzoek, of wanneer u buiten het recht van de wet AVG informatie opvraagt. Denk aan een inzageverzoek in persoonsgegevens van een ander. Een verzoek is buitensporig als een zeer disproportionele last op ons wordt gelegd, bijvoorbeeld bij wekelijks opvragen van uw dossiers. Wij hebben de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van kennelijk ongegrond dan wel buitensporig verzoek.
 • Recht tot rectificatie. U kunt een verzoek tot rectificatie sturen naar info@perfact-group.com.
 • Recht om vergeten te worden. U kunt uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Recht op beperking (ofwel bevriezen gegevens). Voor de uitoefening van uw recht op beperking (dit betekent dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt bevroren totdat een bezwaar of geschil is opgelost), kunt u ook uw verzoek richten aan info@perfact-group.com. Wij zullen gedurende de beperking uw persoonsgegevens alleen verwerken: met uw toestemming voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van bijv.: een rechtsvordering en of ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.
 • Recht op overdragen gegevens. Dit recht geeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons heeft verstrekt, om vervolgens de persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (anders dan Perfact Group).
 • Dit recht geldt wanneer u toestemming geeft of dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Indien u een eigen account op ons Intranet heeft, heeft u inzage in een groot deel van uw persoonsgegevens en kunt u als kandidaat, flexwerker of zzp-er de gegevens voor het recht op downloaden. U kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw cv, indien van toepassing.
 • Recht tot bezwaar (verzet). Ook voor de uitoefening van uw recht op bezwaar, kunt u terecht bij ons via e-mail: info@perfact-group.com. U kunt uw recht op bezwaar in drie gevallen inroepen:
 • Allereerst mag u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens, in verband met uw persoonlijke omstandigheden. De verwerking moet dan wel zijn gebaseerd op de behartiging van een gerechtvaardigd belang of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Wij zullen de verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardig de gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang om de verwerking te laten staken.
 • Ten tweede kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
 • Ten derde kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met uw situatie verband houdende redenen.
 • Toestemming intrekken. Als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Perfact Group. U kunt, wanneer u, u zich heeft opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de e-mail die u daarover ontvangt. Wanneer u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon en/of onze vestiging waar u de overeenkomst met ons heeft gesloten.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de personen toegang krijgen tot uw gegevens, die iets met uw gegevens mogen doen op grond van een overeenkomst of op uw verzoek. De toegang tot deze gegevens dient dan ook afgeschermd te zijn. Een ondertekende geheimhoudingverklaring door al onze werknemers is een andere maatregel die wij nemen om schending van uw privacyrechten te voorkomen.

Daarnaast worden onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd door periodiek testen uit te voeren om de privacy risico’s in kaart te brengen. Tevens maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie en zullen e-mails met gevoelige persoonsgegevens worden versleuteld.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over onze beveiliging en/of uw verzamelende persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@perfact-group.com of via onderstaande contactgegevens.


Wij zijn als volgt te bereiken

Hoofdkantoor:
Naam bedrijf : RB group B.V., handelende onder de naam Perfact Group
Adres: 6151 GC Munstergeleen (Nederland), Abshoven 33
Contactpersoon / functionaris gegevensbescherming: Dhr. E. de Jager
Website: https://perfact-group.com
E-mail: info@perfact-group.com
Telefoonnummer: +31 (0)46 423 07 07
Kamer van Koophandel nummer: 14081560

Nevenvestigingen België:
Naam bedrijf: Perfact Belgium BvBa.
Adres: 2060 Antwerpen (België), aan de Viaduct Dam 132
Contactpersoon / functionaris gegevensbescherming: Dhr. E. de Jager
Website:  https://perfact-group.com
E-mail: info@perfact-group.com
Telefoonnummer: +31 (0)46 423 07 07

Nevenvestigingen Duitsland:
Naam bedrijf: Perfact Deutschland GmbH
Adres: 41516 Grevenbroich (Duitsland), aan de Friedrich-Bergius-Str. 10.
Contactpersoon / functionaris gegevensbescherming: Dhr. E. de Jager
Website: https://perfact-group.com
E-mail: info@perfact-group.com
Telefoonnummer: +31 (0) 46 423 07 07