Skip to main content

Richt een organisatie zich op Business Excellence, dan is het constant bezig met optimaliseren, verbeteren en veranderen om zo te blijven werken aan de gestelde doelstellingen. De uitdaging hierbij is om niet op ‘eilandjes’ te belanden: successen moeten namelijk over de totale breedte gemaakt worden, niet alleen op een specifieke afdeling. Dat vraagt echter om een goede interne aanpak, die verder kijkt dan alleen het vakgebied onderhoud of engineering.

De integratie van Lean Six Sigma en Smart Maintenance binnen asset management kunnen hier wat ons betreft goed bij helpen. Deze moedigen namelijk een cross-functionele samenwerking tussen onderhouds-, operationele en kwaliteitsteams aan – wat weer zorgt voor betere besluitvorming en probleemoplossing.

Het doel van asset management is het beheersen van risico’s en managen van het optimaal gebruik van kapitaal intensieve assets. Dit vakgebied zorgt ervoor dat assets op een optimaal niveau blijven, maar is niet primair gericht op het verbeteren van business prestaties. Tegenwoordig zien we dat er rondom asset management en productieprocessen steeds meer data wordt geproduceerd; maar deze wordt echter nog maar zelden optimaal benut.

 

Smart Maintenance

Bij Perfact zijn we gespecialiseerd in het toepassen van verbetermethodieken in verschillende bedrijfsprocessen. We hebben ervaren dat het bereiken van ‘business excellence’ veel raakvlakken heeft met het vakgebied Smart Maintenance.

Maurice Jilderda, onze Business Development Manager weet daar alles van. “Zeker wanneer er sprake is van maatwerk, dan zijn de ingrediënten tot succes zeer uiteenlopend en vraagt dat een gedegen en integrale verbeteraanpak”, aldus Maurice.“Of de vraag nu gaat over smart maintenance of juist een ander thema, we starten altijd met het vormen van een compleet beeld: waar het bedrijf naartoe wil, welke doelstellingen er zijn en welke initiatieven al lopen. Vervolgens zetten we de bekende vijf stappen van Lean 6 Sigma in de vorm van DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Daarnaast wordt er gekeken of het toevoegen van de elementen als data science en coaching een extra impuls kunnen geven.”

De uitkomst van de analyse fase kan zijn dat Smart Maintenance een belangrijk onderdeel wordt van de roadmap, maar dat is niet altijd het geval. Het komt voor dat er op andere vlakken veel interessantere verbeteringen gevonden worden om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

“Doe ons maar een industrie 4.0 oplossing”

Slimmer met je data en asset management omgaan is iets waar veel bedrijven nog mee worstelen. Dat het waardevol is, is natuurlijk bekend maar: waar begin je? Zo kregen we vorig jaar de vraag om een industrie 4.0 oplossing te implementeren. De eerste vraag is dan: wat heb je dan precies voor ogen, en met welk doel? Na een eerste quick scan hebben we het advies gegeven om eerst te starten met het optimaliseren van de logistieke processen, want daar bleek veel te halen. Daarnaast bleek de afdeling onderhoud nog niet volwassen genoeg om geavanceerde technieken te implementeren en zouden sowieso qua toegevoegde waarde niet in de buurt komen van de voorgestelde verbeteringen. Zo zie je maar, Industrie 4.0 gaat niet over één nacht ijs.

Smart maintenance, en dan met name een scan, levert dus altijd iets op. We hebben nog nooit een fabriek of bedrijf gezien waar geen verbeterpotentieel te vinden was. Ook Smart Maintenance past meestal goed in de overall roadmap, maar de prioriteit en timeline kan wel onderling verschillend zijn. Bewustwording en open staan voor nieuwe ontwikkelingen zijn in ieder geval al een mooie eerste stap in de goede richting!