Skip to main content

Gen-Z: de generatie die binnen nu en vijf jaar de arbeidsmarkt gaat bestormen. Het is de generatie die niet alleen de computer maar ook de smartphone met de paplepel ingegoten heeft gekregen, en voor wie technologie en digitalisering eerder een vanzelfsprekendheid is dan een uitzondering. Omdat Perfact zich actief inzet voor een beter onderwijs-, werk-, en ondernemingsklimaat in de Euregio gingen we met een 70-tal studenten in gesprek over de arbeidsvoorwaarden van de toekomst.

Door onze nauwe samenwerking met Hogeschool Zuyd hebben we het voorrecht om af en toe met studenten te sparren over belangrijke, maatschappelijke onderwerp. Deze keer deden Coppe Sturmans en Fred Hut een bijdrage aan het thema ‘Grensarbeid’. Hierbij wordt er gekeken naar uitdagingen en kansen over de grens inDuitsland en België. Daarnaast kregen de studenten Business Studies het vraagstuk “hoe dienen arbeidscontracten er over enkele jaren uit te zien en welke voorwaarden zijn voor de toekomstige generatie belangrijk” voorgelegd.  Een interessante discussie volgde.

Werkgevers: Gen-Z komt eraan

Als we één ding kunnen meenemen uit deze sessie is dat de invloed van generatie Z op de moderne arbeidsmarkt is enorm gaat zijn. Dat komt in eerste instantie vooral door de verschuiving van top-down naar bottom-up management. Hoewel hiërarchie bij de meeste (moderne) Nederlandse bedrijven allang niet meer aan de orde is, zal dat in de toekomst zelfs nog een stapje verder. Nieuwe generaties zullen bedrijven min of meer dwingen om zich aan te passen aan de norm en verwachtingen van de werknemers. Organisaties moeten hier nu al aan geloven op het moment dat ze nieuwe medewerkers werven: de nadruk ligt al veel meer op het promoten van een perfecte werkplek, in plaats van het profileren van een perfecte kandidaat.

Daarnaast merkten Coppe en Fred in de gesprekken ook dat de studenten van nu véél bewuster omgaan met wat er speelt in de wereld. Anders dan hun voorgangers hebben ze daarbij ook een sterke mening over hoe het anders zou kunnen.

Arbeidsvoorwaarden van de toekomst

Ook over mogelijke toekomstige arbeidsvoorwaarden hadden ze dan ook al een duidelijk idee. Een veelgenoemd aspect was vitaliteit. Een abonnement voor de sportschool of het vergoeden van een sportieve hobby werden bijvoorbeeld aangehaald, maar ook flexibele werktijden en thuiswerken kwamen in het rijtje voor. Er werd zelfs geopperd dat wanneer er goed in de vitaliteit van de medewerkers geïnvesteerd zou worden, het ziekteverzuim gegarandeerd lager zou worden.  Medewerkers zouden in ruil daarvoor de eerste 14 dagen aan ziektedagen voor eigen rekening kunnen nemen.

Daarnaast wenst de nieuwe generatie om relatief snel financiële zekerheid te genieten. Daarbij ligt de loyaliteit niet alleen meer bij een vaste werkgever, maar bijvoorbeeld ook bij investeringen. De nieuwe generatie wil daarnaast ook niet ‘zomaar’ werken om geld te verdienen en zal kiezen voor een werkplek waar ruimte is om creativiteit te uiten en iets te doen waarmee ze het verschil maken in de wereld. Duurzaamheid en inclusiviteit zijn en blijven hierin een belangrijk thema.

Leren en anticiperen

Perfact heeft dit jaar voor de vijfde maal een bijdrage geleverd aan het thema “grensarbeid” van de opleiding Business Studies aan Hogeschool Zuyd Sittard. Met de opdracht “hoe dienen arbeidscontracten er over enkele jaren uit te zien en welke voorwaarden zijn voor de toekomstige generatie belangrijk”, hebben de studenten zich gericht op de “Gen-Z” uitdagingen en kansen binnen Nederland, Duitsland en België.

Perfact heeft dit jaar voor de vijfde maal een bijdrage geleverd aan het thema “grensarbeid” van de opleiding Business Studies aan Hogeschool Zuyd Sittard. De vraag die we onszelf, net als voorgaande keren, kunnen stellen: kunnen we hier als Perfact iets mee? “Het is lastig om arbeidsvoorwaarden te definiëren die niet alleen voldoen aan wetgeving en aan de huidige behoeften van werknemers, maar ook aansluiten op de toekomstige trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt”, zegt Fred Hut, regiomanager bij Perfact. “Maar er zijn zeker een aantal ‘quick-wins’ die we mee kunnen nemen. En wie weet wat er over vijf jaar allemaal weer mogelijk is – op deze manier kunnen we daar ieder geval al op anticiperen.”

Grensregioproof

Werken over de grens is voor ons geen nieuwigheid meer, maar brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee. Veel praktische issues zoals het OV, diplomaherkenning en het betalen van belasting zijn bijvoorbeeld obstakels waar (jonge) professionals tegenaan lopen. Maar ook culturele verschillen kunnen grensoverschrijdend werken bemoeilijken – denk maar eens aan de stereotype Duitser waarvan gezegd wordt dat hij altijd formeel is, de Belg die protesteert als hij het er niet mee eens is en de Limburger die niet direct durft te zijn.

Met het thema grensarbeid in het achterhoofd werden de studenten opgedeeld in groepen van 15, waarbij er subgroepen van 5 studenten werden gemaakt per land (Nederland, België en Duitsland). Daarbij werd er niet alleen gekeken wat de mogelijkheden zijn per land, maar ook tussen de landen samen. Zo ontstond er dus een aanpak die grensregio-proof is en ons allen dichter bij elkaar brengt in plaats van de grenzen versterkt.

“Door blijvend samen te werken met Hogeschool Zuyd krijgen we als werkgever de kans om regelmatig perspectieven uit te wisselen met potentiële werknemers in deze grensregio”, vult Coppe aan. “Deze ervaring stelt ons in staat om straks wijzigingen door te voeren die niet alleen rekening houden met de nationale wet- en regelgeving, maar ook streven naar een synergetische benadering om grensoverschrijdend ontwikkelen en ontplooien bij toekomstige medewerkers te vergemakkelijken.” concludeert Coppe Sturmans, directeur Perfact.

Vanuit de Global Sustainability Goals Kwalitatief Onderwijs (SDG 4) en Eerlijk Werk & Economische Groei (SDG 8) dragen we regelmatig bij aan het thema grensarbeid in de Euregio Maas-Rein. Ook hier proberen we dus het verschil te maken!