Skip to main content

One day, whilst enjoying his evening meal at a restaurant, Pablo Picasso—the world’s most influential artist at the time—got interrupted by a fan who handed over a napkin to him and said, “could you sketch something for me? I’ll pay you for it. Name your price.”

In response, Picasso pulled out a charcoal pencil from his pocket and swiftly sketched an image. The man reached out to collect the napkin, but Picasso withheld it. “You owe me $100,000,” he said. The man was outraged. “$100,000? Why? That took you no more than 30 seconds to draw!” Picasso then crumpled up the napkin and stuffed it into his jacket pocket. “You are wrong,” he said. “It took me 40 years.”

Meestal een tekst die door mijn hoofd schiet zodra ik de vraag krijg “Wat is jullie uurtarief’” Het zegt weinig over de waarde die we gaan of dienen te leveren. Geld is een voorwaarde. Maar dient het een voorwaarde te zijn voor de gerealiseerde uren of het geleverd resultaat?

In onze ogen mag een opdrachtgever nooit de dupe worden als we een dag minder presteren, soms heb je immers niet direct de juiste oplossing. We dienen ook te voorkomen dat we kennis met grote impact tegen een te laag tarief verkopen en daarmee onze ontwikkelingen in nieuwe expertises beperken.

Aan de andere kant begrijpen we natuurlijk goed dat opdrachtgevers een eenvoudig middel zoeken om te budgetteren, om te weten wat iets kost en om ons te vergelijken met andere aanbieders en dat zeker bij detacheringen het uurtarief een tastbare metriek is.

Het uurtarief is naar mijn inziens niet meer dan een vereenvoudigde samenvatting van diverse beoordelingen en feiten. Iemands ervaring telt vaak mee, het aantal jaren dat iemand bij een bedrijf werkt, zijn opleidingen, referenties etc. Prestatiecriteria zijn er in overvloed waarbij men vooral naar de eigen organisatie kijkt. Maar eigenlijk is er maar één goede graadmeter en dat is de waarde van de prestatie zelf vanuit het perspectief van de opdrachtgever. Is dat uit te drukken in een uurtarief?

Het is goed om veel voorkomende taken qua tarief te standaardiseren zodat opdrachtgevers zo min mogelijk voor verrassingen komen te staan, maar ik denk ook dat bedrijven die specialisten en experts detacheren op termijn steeds minder kunnen werken met het eenvoudig ‘plaatsen’ en of ‘werven en selecteren’ van mensen. Vooraf goed overwegen van een alternatieve invulling van de behoefte is in veel gevallen meer passend.

Het kan dan nog zo zijn dat detachering het meest passend is voor de opdrachtgever. Maar in mijn optiek dienen we een omslag te maken naar projectmatig werken met een duidelijke scope, oplevertijden en prijzen. De noodzaak van dit ‘omdenken’ is immers erg actueel. Er is een schaarste in goed opgeleid technisch personeel, de kranten staan hier vol van. Deze schaarste kan deels opgelost worden door medewerkers efficiënter en effectiever in een vastomlijnd project te zetten.

Voor velen, ook voor ons betekent dit dat we vóór het inleveren van een offerte goed moet weten wat de huidige situatie bij de opdrachtgever is, maar ook hoe snel de opdrachtgever onze dienstverlening kan adopteren. En dat is natuurlijk een behoorlijke uitdaging. Want het is gebaseerd op meer kennis en ervaring en de risico’s zijn anders.

Het blijft immers lastig om vroegtijdig de ‘waarde van het resultaat’ en ‘inzet om het resultaat te bereiken’ te voorspellen. Dat maakt projectmanagement juist complex. Het is al in vroegtijdige stadia gebouwd op een vertrouwensband tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het vertrouwen moet er zijn zodat we kunnen openstaan voor afwijkingen en begrip tonen waarom dat kan gebeuren.

Ouderwetse detachering zal veranderen in fixed-price projects. Naar mijn mening een goede ontwikkeling. Het vereist namelijk een beter doel en betere aanpak. Dit maakt het hele traject effectiever en efficiënter. Zeker in de huidige arbeidsmarkt met beperkte beschikbaarheid van hoger opgeleid technisch personeel moeten de drijfveren niet meer zijn om zoveel mogelijk manuren tegen een zo hoog mogelijk uurtarief te verkopen. Maar het moet draaien om het resultaat tegen een gewenste prijs, alleen op deze manier kan je sturen op de kwaliteit van inzet.

We naderen het einde van het jaar en deze benadering hebben we afgelopen jaar al toegepast bij verschillende opdrachtgevers. En met succes. Daarbij merken we dat de samenwerking verduurzaamd. Voor ons reden genoeg om dit volgend jaar bij meerdere opdrachtgevers toe te passen.

Fijne feestdagen!

Coppe

Als Directeur van Perfact Group zal
Coppe regelmatig zijn visie op ondernemen
en/of zaken die hem dagelijks bezig houden delen.