Skip to main content

Onlangs zijn alle 10 geselecteerde talentvolle medewerkers van de Gemeente Sittard-Geleen gestart aan het Talentprogramma. Met als doel om deze talenten persoonlijk te laten groeien en een bijdragen te leveren aan de organisatieontwikkeling van de Gemeente Sittard-Geleen.

Het project is een onderdeel van de Toekomstvisie 2030 waarin de gemeente al een tijdje bouwt aan een organisatie die van ‘buiten naar binnen’ werkt. Een organisatie waarin er meer geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van organiseren en samenwerken. Niet alleen binnen de gemeente maar ook met bedrijven en inwoners. Perfact Group en @Mens zal de groep talenten zowel individueel als groep coachen en begeleiden gedurende het gehele traject.

Voortraject

Het project werd opgestart met een interne vacature waarop gesolliciteerd kon worden. Vervolgens vond er een selectie dag plaats waarin alle sollicitanten de kans hebben gekregen zichzelf te presenteren. “In deze pitch moest vooral terugkomen wat diegene wilde leren tijdens zijn of haar deelname aan het talentprogramma, maar ook wat diegene zou bijdragen aan de groep”, aldus Vivienne Lodder van Gemeente Sittard-Geleen.

Na deze eerste selectieronde vond er een tweede ronde plaats waarin de overgebleven sollicitanten een verdiepend gesprek voerde met enkele (externe) directieleden en een HR-adviseur. “Vervolgens zijn uit deze laatste ronde 10 ontzettend leuke kandidaten over gebleven die zich de komende 2 jaar verder zullen ontwikkelen en zich inzetten voor het talentprogramma”, gaat Vivienne verder.

Coaching en begeleiding

De kandidaten met verschillende talenten vanuit diverse disciplines starten het traject met een tweedaagse kennismaking. Daarnaast gaan ze de komende tijd samenwerken aan een groepsopdracht die in het teken staat van ‘het buiten naar binnen halen’. Persoonlijk leiderschap en het leren van en met elkaar in de groep vormt een belangrijk onderdeel in het programma. Coaches van Perfact Group en @Mens zullen ze hierbij ondersteunen tijdens groepsdagen en individuele coaching momenten.

“Coaching trajecten in team of individuele vorm is voor ons niet nieuw en doen wij iedere dag met veel passie en overtuiging. Wat dit project bijzonder maakt, is dat de groep ook gaat werken aan een ‘van buiten naar binnen’ opdracht”, aldus Jean Peters, Coach en Management Consultant bij Perfact Group.

Tijdens de ‘van buiten naar binnen’ opdracht zullen de talenten een rol als aanjager en verbinder tussen diverse organisatieonderdelen vervullen en zo bijdragen aan het vermogen van de gemeente om zich als organisatie te vernieuwen en verbeteren. “Tijdens de opdracht zullen bepaalde problemen of vraagstukken naar voren komen waarmee moet worden omgegaan. Verschillende belangen moeten worden afgewogen en keuzes moeten worden gemaakt. Wij kijken er in ieder geval uit naar uit om onze bijdrage hieraan te leveren, samen met de deskundige coaches en begeleiders Joyce Moesman en Henk-Jan Tromp van @Mens”, eindigt Karina Peters-Jeurissen, Coach en Management Consultant bij Perfact Group.

Benieuwd hoe de talenten zich verder ontwikkelen in het project? Blijf ons volgen voor updates!