Skip to main content

Industrie 4.0, wie het kent wil er mee aan de slag! Zo ook een groot energieproductiebedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit dit bedrijf met ruim 120 sites verspreidt over heel het land, kreeg Perfact een hulpvraag.

De vraagstelling

Dit energieproductiebedrijf was reeds goed op weg. Zij had al meerdere projectideeën verzameld en haar was duidelijk dat Artificial Intelligence (AI) een toegevoegde waarde is voor de organisatie. Artificial Intelligence biedt tal van voordelen op diverse gebieden zoals marketing, klantenservice en risicobeheersing. Juist dat laatste, risicobeheersing, is waar het bij deze case om draait. Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmes kan er met behulp van gecombineerde data een toekomstige uitval vooraf voorspelt worden. Daardoor is men in staat om voorbereidingen voor de stroring te treffen, zodat er minder sprake van derving is of dat de storing zelfs volledig voorkomen kan worden

Het bedrijf worstelde nog over de uitkomst van een aantal essentiele vraagstukken:  Hoe te beginnen, waar implementeren we dit en wat levert het ons op? Belangrijke vraagstukken die Perfact en Yokogawa in een workshop behandeld hebben voordat het projectvan start kon gaan. Helaas lieten de toen-geldende COVID-maatregelen het niet toe om dit op locatie te doen, maar dat heeft ons niet weerhouden. Met de juiste voorbereiding en goede afstemming hebben we gezamenlijk een setting gecreëerd waardoor de workshop online plaats heeft kunnen vinden

Workshop

“Teamwork makes the dreamwork”, de workshop ging van start met een kennismaking met het team, voordat de nodige informatie uitgewisseld kon worden.

Een goede voorbereiding is het halve werk, luidt het welbekende gezegde. En van zo’n goede voorbereiding was zeker sprake tijdens dit project. Voor de start van de workshop zijn de uitdagingen, informatie over de fabriek, ideeën en data allemaal van tevoren uitgewerkt in de vorm van templates. Dit zorgt ervoor dat alles overzichtelijk en inzichtelijk is en er direct efficiënt en effectief aan de slag kan worden gegaan.

Na de eerste dag konden de eerste analyses plaatsvinden, hieruit bleek dat de voornaamste value driver de productieverliezen waren.

De daaropvolgende dag workshop ging van start waarbij onder andere conceptoplossingen, om Artificial Intelligence binnen de organisatie te gaan gebruiken, werden besproken. De conceptoplossingen zijn tot stand gekomen door alle fases van het ‘deployment proces’ te volgen en volledig uit te werken. Deze workshop eindigde met analyses. Er werd op toegevoegde waarde gerangschikte, financiële analyses voor ieder project waar ook de terugverdientijd, rentabiliteit en benodigde investeringen in waren meegenomen. Om de projecten verder te finetunen, was de input en feedback van het team heel waardevol.

Met het einde en daarmee ook dé oplossingen in zicht ging de laatste dag van de workshop van start. Alle ontdekkingen en bevindingen zijn gepresenteerd aan het team en management. Door hen werd enthousiast gereageerd. Hierna zijn de meest geschikte projecten geselecteerd als pilots. Een voorbeeld van een case die als pilot fungeert, is de motor die afslaat door lage druk in het watersysteem, veroorzaakt door lekkage of vervuiling. Een passende interventie voor dit probleem zou zijn, met behulp van een Artificial Intelligence-model de waterdruk voorspellen en vergelijken met de werkelijke druk en waar nodig een afwijkingsalarm afgeven. Momenteel zijn de voorbereidingen begonnen om deze pilots te laten plaatsvinden.

Ondanks dat het proces een strategisch begin heeft, waarbij geprobeerd wordt om de business beter te begrijpen en een duidelijk doel voor ogen te krijgen (in dit geval uitval voorkomen), draait het bij Industrie 4.0 zeker niet alleen om oplossingen te vinden voor technische problemen. Het menselijke aspect komt ook sterk naar voren. Er gaat een intern proces aan vooraf waarbij organisatorisch wordt gezorgd dat ieders neus in dezelfde richting staat. Daarnaast is het belangrijk om duidelijk te krijgen wie waarop reageert en op welke manier.

Conclusie

De werkwijze en gedachtegang van Industrie 4.0, in combinatie met de kennis en kunde van alle deelnemers, heeft zijn vruchten afgeworpen. Er liggen nu een aantal uitgewerkte conceptoplossingen op tafel, de blauwdruk ligt klaar. Aan de hand van deze oplossingen kan dit energieproductiebedrijf een snelle route afleggen naar een hogere productiviteit en verbeterde onderhoud met behulp van Artificial Intelligence. In slechts een paar dagen tijd en geringe investering zijn zij tot verhelderende inzichten gekomen en kunnen zij een volgende stap gaan zetten. Wij kijken dan ook enorm uit naar het vervolgtraject van deze workshop, waarin we de conceptoplossingen tot werkelijkheid gaan brengen. Keep you posted…