Skip to main content

De eerste Lean Six Sigma Green Belt trainingen zijn door Perfact gegeven aan een multidisciplinair team van Thomas Regout International B.V., marktleider in telescopische geleiders, gevestigd in Maastricht. Beide partijen zijn tevreden over het verloop van de trainingen, de kandidaten waren zeer enthousiast en het heeft goede resultaten opgeleverd!

“In 2014 zijn we een grootschalig intern project gestart met het herontwerpen van het primaire proces van onze organisatie, zodat we concurrentie het hoofd kunnen blijven bieden en klaar zijn voor de toekomst. Naast deze verbeterslag, is de ontwikkeling en integratie van kwaliteiten van onze medewerkers een belangrijk speerpunt en daarom zijn we in september 2019 gestart met de implementatie van de Lean Maturity Matrix. In vier fases willen we uitgroeien naar een Lean als ook een Agile organisatie, met als doel de organisatie en de medewerkers Fit for the Future te maken”, aldus Daniel Kappes, Operations Director Thomas Regout International B.V.

“Helaas konden door onvoorziene omstandigheden de trainingen die we in september 2019 zijn gestart niet worden afgerond. Via een oud medewerker van Perfact zijn we toen in contact gekomen met Niels Dullens, Accountmanager en Bas Mooij, Lean Sigma Master Black Belt bij Perfact Group en het klikte vanaf de eerste dag”, gaat Daniel verder.

“Toen we de vraag vanuit Thomas Regout International B.V. kregen, hebben we aan de hand van de verkregen informatie een gap analyse gemaakt om te kijken wat de status quo was en hoe we de Six Sigma Green Belt training verder konden vormgeven. Gelukkig hebben we als geaccrediteerde Lean-trainingsorganisatie de mogelijkheid en flexibiliteit om de trainingen toe te spitsen op de wens van de klant en hebben we gekeken hoe we dit ten tijden van de coronacrisis konden organiseren”, aldus Bas.

De opzet van de Lean Six Sigma trainingen van Perfact is gericht op de praktijk. “De theorie wordt op een gestructureerde manier uitgelegd, waarbij deze ook steeds wordt vertaald naar de praktijk. Dit maakt het begrijpen en toepassen van de theorie eenvoudiger. In korte tijd is veel stof behandeld, maar er was geen overkill aan informatie en het was goed te beheersen. Ondanks de pandemie was het mogelijk om de training fysiek te volgen in een prettige en veilige omgeving”, verteld Maud Amkreutz, deelnemer van Thomas Regout International B.V.

Naast de praktijkgerichte opzet van onze Lean trainingen kunnen we ook putten uit onze eigen praktijkervaring die we opdoen bij projecten van onze klanten. “Daarnaast is een bijkomend voordeel dat Bas als ervaren Lean-coach ook een gedeelte praktische begeleiding geeft aan de deelnemers van de training. Hierbij worden ze begeleid en gecoacht in hun Lean-projecten in hun eigen werkomgeving waarbij men de theoretische kennis kan toepassen. Dat is een grote meerwaarde voor onze klant en hierin kunnen wij echt het verschil maken”, geeft Niels aan.

“Een dergelijk traject start je niet zomaar en het is belangrijk eerst het doel en de middelen die hiervoor nodig zijn te bepalen, om zo te groeien van een reactieve naar een proactieve organisatie. Hiervoor moeten we begrijpen wat onze bottleneck processen zijn. Daarom ben ik blij dat we de trainingen met Perfact hebben kunnen voortzetten en ben ik er van overtuigd dat we met ons team, die allen met een mooi resultaat van gemiddeld 87% de Lean Six Sigma Green Belt hebben behaald, wij succesvol kunnen voortbouwen op ons verandertraject”, eindigt Daniel.