Skip to main content

We zitten er nu nog midden in, maar ergens voelen we het allemaal: er is licht aan het einde van de tunnel. Vaccinaties zijn ingezet, strengere maatregelen werpen zijn vruchten af en hopelijk draagt dit bij aan meer vrijheid in ons privéleven maar zeker ook professioneel. Want maanden van werken op afstand, of het nu thuis is of met geldende afstandsmaatregelen op het werk, gaat je niet in de koude kleren zitten…

Wij vragen ons daarom af, heb je er over nagedacht om nu voorbereidingen te treffen voor ná de coronatijd of als er weer meer vrijheden zijn? Wellicht heeft jouw team een boost nodig omdat men elkaar een beetje uit het oog verloren is? Of heb je tijdens deze coronatijd gemerkt dat er structureel iets mis loopt binnen het team en wil je dat eens goed aanpakken? Wil je de weerbaarheid van je medewerkers verhogen? Of wil je vanuit je leiderschap nieuwe werkwijzen implementeren die passen binnen het ‘nieuwe normaal’?

Wij als Perfact staan, met onze coaches, voor je klaar om de benodigde expertise in voorbereiding, uitvoering en afronding te bieden op elk niveau in de organisatie. Voorbereid zijn op de tijd na corona voorkomt onnodig incident management.

Klikt het?

Alles draait om vertrouwen. Daarom starten we altijd met een vrijblijvend adviesgesprek. Om elkaar te leren kennen, meer inzicht te krijgen in de verwachtingen en een advies te geven. Een belangrijke succesfactor is daarbij de wil om dit open aan te gaan en het beste uit jezelf als leidinggevende en/of team te halen. Wij vragen door om je meest wezenlijke vraagstelling duidelijk te krijgen. Als het klikt en met beiden goedvinden gaan we vervolgens verder het traject in.

Als het om teamcoaching gaat hebben we veel expertise en vaardigheden in huis. Wij leren ieder individu in een team (systemische) interactiepatronen te benoemen en deze verder te ontwikkelen of te veranderen. Met als uiteindelijke doel het individu en het team verder te laten groeien. We zetten hier specifieke technieken en methodieken in, waarin niet één methode of techniek leidend is. Per vraagstuk staat er dus geen vast programma, ieder team is anders dus vraagt ook een andere aanpak. Wij leveren altijd maatwerk.

Kijk hier voor meer informatie over onze Coaching & Management Consultancy diensten.