Skip to main content

Optimaliseren en continue verbetering. Twee uitdrukkingen die voor beide organisaties hoog in het vaandel staan. Maar voor beide organisaties een andere invulling heeft. EZ Factory is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een technische oplossing om het werk voor operators in een fabriek makkelijker te maken. Perfact is gespecialiseerd in het analyseren van processen en deze te optimaliseren. We doen dit veelal via de wereldwijde bewezen methodiek Lean Six Sigma. Samen bundelen EZ Factory en Perfact hun krachten om zo nog meer voor een opdrachtgever te kunnen betekenen.

Continuous improvement

“Lean Six Sigma is een bepaalde aanpak die wij toepassen bij organisaties zodat zij op een structureerde wijze concrete resultaten kunnen boeken op het gebied van procesverbetering. Dit doen wij via het DMAIC-principe (Define, Measure, Analyse, Improve, Control)”, geeft Bas, Lean Six Sigma Master Black Belt bij Perfact, aan.

In de eerste fase wordt de probleemstelling en de kritische succesfactoren gedefinieerd. “Dit zijn meetbare karakteristieken die inzicht geven in de procesprestatie. Vervolgens analyseren we aan de hand van de metingen verder naar mogelijke redenen die de kritische succesfactoren beïnvloeden. Wanneer we deze redenen en hun effect in kaart hebben gebracht, achterhalen we hiermee de oorzaak van procesproblemen en daarop aansluitend treffen we verbeteracties”, gaat Bas verder.

In de afsluitende fase wordt het procesbeheersingssysteem aangepast zodat het proces op het verbeterde niveau blijft presteren en geborgd kan worden in de toekomst. Het verzamelen van data vanuit het productieproces alsmede het juist en langdurend borgen van de gedane verbetervoorstellen is een arbeidsintensieve klus. “Denk hierbij aan uitvoerende taken die gepaard gaan met papieren checklists, de data die zich op tal van plaatsen bevindt en het onderbreken van de werkzaamheden voor interviews. Hetgeen niet echt efficiënt te noemen is. Dit kan beter en daarbij kan de technische oplossing die EZ Factory heeft ontwikkeld helpen”, aldus Coppe Sturmans, Director Perfact.

Operators in hun kracht

EZ Factory ontwikkelde een technische oplossing in de vorm van één geïntegreerd platform (EZ-GO) om werkzaamheden te digitaliseren en operators in hun kracht te zetten. “Hierdoor worden ze in staat gesteld om leiding te nemen in het continu blijven verbeteren van hun eigen processen, oftewel continuous improvement”, geeft Randy Appiah, Oprichter EZ Factory, aan.

De eenvoudige en visuele app is een mobiele oplossing en wordt gebruikt in productieomgevingen om checklists, werkinstructies, eerstelijns onderhoudstaken en audits te digitaliseren. “Hierdoor is het EZ-GO platform een mooie mobiele oplossing die en die de mogelijkheid biedt om heel gericht continu te verbeteren in productieomgevingen. Daarnaast biedt de toepassing de mogelijkheid om werkinstructies op te zetten en verbeteringen van de standaard voor te stellen middels een actie en chat module”, vervolgt Randy.

“Wij zullen de tool in eerste instantie als pilot gaan inzetten voor het verzamelen van data voorafgaand aan een optimalisatietraject alsmede na afloop van een Lean Six Sigma analyse ter borging van de gedefinieerde verbeteringen. Zo ontstaat er een continue verbeter ‘loop’ en maken we samen het verschil voor onze opdrachtgever”, eindigt Coppe.

Randy Appiah en Coppe Sturmans