Skip to main content

Als lid van het World Class Maintenance (WCM), hét netwerk voor smart maintenance in Nederland, neemt Perfact Group deel aan verschillende activiteiten om steeds meer voorspelbaar onderhoud in de maak- en procesindustrie toe te passen. Dit wordt gedaan door slimme onderhoudskennis te ontwikkelen, verspreiden en toe te passen.

Projecten binnen WCM dragen bij aan een verlengde asset lifetime, aan een betere mobiliteit, aan de noodzakelijk energietransitie, aan kennisontwikkeling en de Nederlandse concurrentiepositie.

SAMEN

Eén van de innovatieprojecten is het Fieldlab SAMEN, dat staat voor Smart Maintenance Enabled Business. Het Project SAMEN legt de link tussen de technische en sociale innovaties en richt zich op de vraag hoe technische Smart Maintenance innovaties te implementeren in de keten. “Ons gezamenlijke doel is om 100% voorspelbaar onderhoud in de maak- en procesindustrie te bewerkstelligen. Dit kan alleen maar tot stand komen met nieuwe verdien- en organisatiemodellen. Maar kennisontwikkeling en -deling is net zo belangrijk. Eén van de thema’s binnen SAMEN is het opschalen van Smart Maintenance. Binnen dit kennisproduct hebben we een kookboek opgesteld die verschillende recepten bevatten voor opschaling”, aldus Maurice Jilderda, Management Consultant Industie 4.0 bij Perfact en in deze hoedanigheid deelneemt als kartrekker van één van de kennisproducten bij Fieldlab SAMEN.

Kookboek biedt handvaten

“We merken in het veld dat bedrijven het vaak gemakkelijk vinden om een pilot in het kader van voorspelbaar onderhoud te starten, maar het wordt pas uitdagend als dergelijk projecten moeten worden opgeschaald”, gaat Maurice verder.

Om bedrijven te helpen bij het opschalen van deze projecten is er een kookboek samengesteld die handvaten bieden om hierbij te helpen. In de video vertelt Maurice hoe dit precies werkt.

Optimaliseren met Perfact

“Het is mooi om met mijn kennis een bijdrage te leveren aan het kennisproduct ‘Opschalen in Smart Maintenance’ in het Kookboek. Voor mij is dit dagelijkse kost en help ik, vanuit Perfact, onze partners bij het implementeren van industrie 4.0 toepassingen om zo processen en uiteindelijk de bedrijfsresultaten te verbeteren”, geeft Maurice aan.

Industrie 4.0 blijft voor veel bedrijven nog een onbereikbaar containerbegrip, voor deze organisaties bieden we een Perfact Industrie 4.0 scan aan die een analyse maakt om te kijken waar een organisatie vandaag de dag staat en op welk gebied kansen liggen. Dit is een goede stap in de eerste industrie 4.0 richting. Vervolgens kan er een business case worden opgesteld en helpen we bij het maken van de juiste selecties die ook realistisch zijn.

“Er zijn uiteraard organisaties die al veel verder zijn, ook daar kan een optimalisatieslag gemaakt worden om bijvoorbeeld nog verder op te schalen en het onderhoud nog verder te voorspellen. Vaak kan pas impact bereikt worden na een bepaalde mate van opschaling”, eindigt Maurice.

Wil je ook opschalen? Kom dan SAMEN met ons koken!