Skip to main content

Vanuit de gemeente Maastricht zijn een groep geselecteerde talenten gestart met het Talentontwikkelingsprogramma (TOP). Het traject loopt van 2022-2024 en staat in het teken van ‘Samen met plezier voor Maastricht’. Doel van dit traject is de talenten persoonlijk te laten groeien en een bijdragen te leveren aan de organisatieontwikkeling van de Gemeente Maastricht. Onze afdeling Human Development zal het traject begeleiden in de vorm van individuele en groepscoaching.

Vanuit de missie en visie ‘Samen met plezier voor Maastricht’ heeft de gemeente Maastricht een cultuurveranderingstraject in gang gezet. Vanuit de gemeente zijn de belangrijkste veranderdoelen opgesteld; wendbaar zijn, denken in een groter geheel en niet in beperkende kokers en integraal werken. Het TOP traject zal hier een grote bijdrage aan leveren, door de talenten vooral te stimuleren, inspireren en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen en verder te groeien. “Het talentprogramma is een vliegwiel voor een nieuw elan binnen de organisatie”, voegt Joes Minis, één van de deelnemende talenten, hieraan toe.

Het programma

Tijdens het eerste gedeelte van het programma staan bewustwording van de persoonlijke leerdoelen en het groepsprofiel centraal. “Om dit inzichtelijk te krijgen werken wij met verschillende soorten methoden en technieken”, geeft Karina Peters-Jeurissen, één van de begeleidende transformatie coaches van Perfact, aan. “We werken niet met kant-en-klare pakketten die we van de plank halen, we passen altijd maatwerk toe omdat we ook veel verschillende soorten technieken beheersen. Nu zal het Odin Development Compas (ODC) één van de technieken zijn die we in de beginfase toepassen. Door middel van deze methode komen onbewuste drijfveren ook naar boven”.  De beginfase zorgt er voor dat helder wordt wat elke deelnemer nodig heeft om verder te groeien en waar hij of zij mee aan de slag gaat.

Samen voor Maastricht

Daarnaast gaan de talenten aan de slag met groepsopdrachten die in het teken staan van bepaalde thema’s binnen de gemeente; denk hierbij aan klimaat, leefbaarheid, arbeidsmarkt, economie en andere zaken waarin de ondernemer en inwoner van Maastricht een belangrijke rol spelen. “In het begin is het vooral de groepsvorming belangrijk. Er moet een goede connectie zijn onderling om de doelen te kunnen realiseren. Transparantie en openheid voeren hier de kernwaarden, overigens gedurende het gehele traject. En ook tijdens de groepsopdrachten wordt er gewerkt aan de individuele ontwikkeling met aandacht voor persoonlijk leiderschap binnen een groep”, geeft Jean Peters, de andere begeleidende transformatie coacht vanuit Perfact, aan.

Vorige week was de kick-off van dit programma, waar nu 16 enthousiaste talenten staan te popelen om ‘Samen met Plezier voor Maastricht’ aan de slag te gaan.

Vorig jaar startte een groep talenten vanuit Gemeente Sittard-Geleen ook met een Talentontwikkelingsprogramma dat begeleid wordt vanuit onder andere Perfact.