Skip to main content

Het is alweer 20 jaar geleden dat Perfact het levenslicht zag. In 2004 werd onze organisatie namelijk opgericht door Jo Reinders en Frank Bessems, inmiddels aandeelhouders van Perfact. Samen met hen blikken we terug op 20 jaar Perfact.

Om te beginnen: hoe is het allemaal begonnen? Om daar antwoord op te kunnen geven moeten we terug naar 1987 – het moment waarop Jo en Frank allebei hun eerste stappen binnen het bedrijfsleven maakten. Jo zat in de sector management en advies en vloog op dat moment de hele wereld over. Hij heeft veel organisaties ‘van binnen’ mogen bekijken om advies te geven over het functioneren van het betreffende bedrijf.

Frank startte in datzelfde jaar een ingenieursbureau dat zich vooral richtte op industriële nieuw- en ombouw. Hij zat meer op de technische kant; denk hierbij aan projectmanagement, techniek, het bouwen van fabrieken maar ook onderhoudstops. Een gouden combinatie met de adviesfunctie van Jo, zo bleek later.

Bewustwording

Wanneer je Frank naar het ontstaan van Perfact vraagt, zul je zien dat hij (meestal) op magische wijze een bierviltje tevoorschijn tovert. Dat heeft ermee te maken dat ons businessmodel precies op één viltje samen is te vatten. Daarnaast kunnen we vrijwel zeker vaststellen dat bij het opzetten van het concept regelmatig een flesje wijn aan te pas is gekomen.
De eerste jaren werkervaring kwamen goed van pas bij het oprichten van Perfact. “Door onze jarenlange ervaring waren we ons er heel erg van bewust wat we zelf wilden en wie we zijn. Daar hebben we veel energie in gestoken en zo zijn de kernwaarden van Perfact ontstaan, die vormen de basis van onze organisatie”, aldus Frank.

“We wilden een organisatie opstarten via een nieuwe methode die niet, zoals destijds veel het geval was, om politiek en verzuiling draaide”, vult Jo verder aan. “Want daar zijn wij wars van. Daarvoor moesten een aantal aspecten in balans zijn en dat draaide in ons geval om de ‘mens’ binnen de organisatie en de ‘techniek’ die daarbij ingezet wordt.”
Inmiddels zijn we alweer 20 jaar verder, maar staan de originele normen en waarden nog steeds als een paal boven water. Financiën zijn hierbij uiteraard ook een belangrijke graadmeter, maar geen doel op zich. Het bovenliggende doel is veel belangrijker: hoe kunnen we als groep samen onze doelen bereiken?

“We wilden een wereld creëren waarin de collega’s die voor ons werken zichzelf prettig voelen”, gaat Frank verder. “Dat betekent niet dat je de hele dag vakantie viert, maar dat je binnen een veilige omgeving uit je comfortzone durft te stappen om te groeien en uitdagingen aan te gaan. Die wereld wilden we creëren, want alleen op die manier ontstaan de mooiste dingen.”

Eerste grote opdracht

Goed, de basis stond er en de heren hadden er alle vertrouwen in iets moois in handen te hebben. Nu nog een opdracht. Die kwam in eerste instantie uit Duitsland. “We gingen daar een business consultancy traject in. Geheel tegen de ‘gesettelde orde’ van consultancy organisaties pakten we deze opdracht met z’n tweeën op. Overtuigd van het concept dat we in handen hadden bleven we uiteindelijk over en koos de opdrachtgever voor ons. Een hele mooie overwinning en de echte doorbraak van het business concept dat we wilden neerzetten”, vertelt Jo.

Uiteindelijk kreeg de organisatie steeds meer vorm en onderzochten we naast advies en projectmanagement ook mogelijkheden rondom detachering. Dit werd mede gedreven door de kredietcrisis die opspeelde vanaf 2008-2009. “Ondanks dat het bedrijf ook in deze tijd goede resultaten boekte kregen we door uitgestelde betalingstermijnen van onze opdrachtgevers wel liquiditeitsproblemen en hebben we ook persoonlijk garant moeten staan”, gaat Jo verder. “Maar we deden dit omdat we vertrouwen hadden in de toekomst door waar we stonden en waar we nog naar toe konden groeien”, vult Frank aan.

Toen de kredietcrisis eenmaal oploste en we nog een aantal jaren sukkelde met de winst hebben Jo en Frank uiteindelijk wel besloten om niet afhankelijk te zijn van een bank of vreemde aandeelhouders. “We willen zelf beslissen of we bepaalde risico’s aangaan of niet en willen niet gedreven worden door het uitkeren van dividend”, geeft Jo aan. De tijd van stabiel en rustig verder uitbouwen brak aan. “Wat we doen, doen we goed – of dat nou die vraag achter de vraag is die we stellen aan onze (potentiele) opdrachtgever, het pand is waarin we werken, de koffie die we aanbieden of de wijn die we serveren in onze bar. We zijn blij met de keuzes die we tot nu toe hebben gemaakt en dat we nu alles in eigen beheer doen. Daar mogen we trots op zijn”, gaat Frank verder.

Trots

Er is natuurlijk nog meer om trots op te zijn. Toch moeten we daarvoor even terug naar het moment dat de MH17 in 2014 neerstortte. Een cruciaal moment waarop werd besloten om een risicoanalyse te laten uitvoeren. De conclusie van dat onderzoek was dat Jo en Frank als dagelijkse leiding eigenlijk het grootste risico vormden – dat wil zeggen dat wanneer zij weg zouden vallen, veel collega’s en hun gezinnen daar last van zouden hebben. “Toen hebben we de keuze gemaakt om afstand te doen van de operatie maar wel nauw betrokken te blijven in een adviserende rol”, geeft Frank aan.

Het afstand doen van de operatie was natuurlijk een intensief traject en ging niet zonder slag of stoot. Belangrijk onderdeel in dit geheel was de aankoop van het hoofdkantoor Abshoven. Op het eerste oog geen rationele aankoop – het was namelijk een vervallen klooster. Een echte ruïne, maar wel één met potentie. “We hebben het in 9 maanden tijd in eigen beheer verbouwd tot het kantoor dat het nu is. In die 9 maanden hielden we wel connectie met de organisatie maar lieten we de teugels ook al een beetje losser. Het was een mooi moment om na te gaan of de organisatie er klaar voor was dat wij een stap terug zouden doen van de operatie.”

Na de eerste vergadering in het nieuwe kantoor bleek dat dit nog niet helemaal het geval was. De organisatie was wel door blijven gaan, maar stond ook stil. Of zoals Jo het omschreef: “als we zo doorgaan, zijn we strategisch failliet”. Een mooi realisatiemoment dat er nog werk aan de winkel was en daar is vanaf toen aan gewerkt. Coppe Sturmans, onze huidige directeur, kwam in 2010 in dienst als stagiaire voor zijn afstudeeropdracht. Uiteindelijk bleef hij vast in dienst om verschillende projecten uit te voeren. In 2018 liep één van deze opdrachten af en deed de mogelijkheid om als directeur aan de slag te gaan zich voor. Tot op de dag van vandaag is hij samen met het interne team verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie.

Dat bleek een schot in de roos. “Toegegeven, ook in deze reis hebben we af en toe keuzes gemaakt die niet helemaal goed zijn uitgepakt. Maar gaandeweg zijn we heel trots op wat we met z’n allen hebben neergezet. En in het bijzonder, het fijne groepsgevoel dat we met zijn allen teweegbrengen”, geeft Frank aan.

Toekomst

We kunnen concluderen dat het concept dat Jo en Frank 20 jaar geleden bedachten nog steeds staat als een huis. Hoewel er gaandeweg meerdere diensten of methodes aan zijn toegevoegd (bijvoorbeeld onze Academy, Lean Six Sigma en Human Development), blijven de kernwaarden staan. “We hebben een solide basis gelegd waar naar de toekomst toe echt op gebouwd kan worden en verder kan uitgroeien. Er is zoveel potentie – zo zijn er in iedere regio waar we actief zijn nog veel kansen, met name in Duitsland. En sinds een aantal jaar bouwen we ook aan een uitbreiding Noord-West Nederland”, vertelt Jo.

De wereld om ons heen verandert en het is belangrijk om daarop in te blijven spelen. “Ontwikkeling van onze collega’s blijft hierin ook de sleutel. Daarvoor zijn zij echter wel zelf verantwoordelijk, wij zijn faciliterend en helpen waar nodig door te investeren. Wij zeggen altijd: als de juiste mindset er is, kun je ver komen”, vervolgt Jo.

Kortom, er is in de afgelopen 20 jaar een goed fundament in organisatie, dienstenconcept, kernwaardes, financiële stabiliteit neergezet en ligt er een hele mooie basis om samen het bedrijf verder uit te bouwen. Iets waar niet alleen Jo en Frank, maar wij allemaal zeker trots op mogen zijn!