Skip to main content

Een van onze klanten in de (Petro)Chemie had problemen met twee grote warmtewisselaars.  De warmtewisselaars vervuilde snel, maar men wist nooit wanneer dit optrad. Dit bracht het productieproces in gevaar en verhoogde de kans op ongeplande stilstand. Uiteindelijk leidt beide tot omzetderving.

De klant vroeg aan ons om de vervuiling en efficiëntie van de warmtewisselaars in kaart te brengen. Een van de moeilijkheden was het gebrek aan juiste metingen. Vaste, bekabelde sensoren hiervoor toepassen zou kostbaar zijn en de businesscase minder overtuigend rendabel maken.

Oplossing

Door onze kosten efficiënte JOIN totaal oplossing is het mogelijk om al binnen een paar dagen de efficiëntie van de warmtewisselaars live op kantoor en in de fabriek te volgen. De eerste stap is het instaleren van onze draadloze IIOT sensoren, de tweede het uitrollen van de ‘real time’ berekeningen in de Cloud. Nadat we wat historische data hadden opgebouwd konden we ook een voorspelling berekenen. Deze voorspelling kunnen we nu vergelijken met de daadwerkelijke data.

Resultaat

Momenteel monitoren de klant en het JOIN team beide warmtewisselaars. Zodra de vervuiling begint in te treden zullen we dit direct zien aan het verschil tussen de voorspelling en de daadwerkelijke data. Dit zal automatisch een vroege waarschuwing geven doormiddel van bijvoorbeeld een E-mail, waardoor de klant op tijd kan ingrijpen.